Openbare ruimte

De openbare ruimte is een complexe materie.

Naast dat iedereen er gebruik van maakt, zijn er ook veel eisen vanuit de overheid waaraan een openbare ruimte dient te voldoen.

Ook hier slagen we erin een door de bewoners en gebruikers goed gedragen plan te maken wat voldoet aan alle eisen.

Ruime ervaring op dit gebied zorgt ervoor dat wij voor u het gehele traject kunnen verzorgen van bewonersparticipatie tot directie op de uitvoering.